Kokku toetatakse omavalitsuste maakondlikke arendustegevusi enam kui 2 miljoni euroga. Tegu on ühistegevustega, mida iga piirkonna omavalitsused teevad edaspidi koostöös, jätkates nii seni maavalitsuste poolt täidetud tegevuste elluviimist, teatab Rahandusministeerium. Maavalitsused lõpetavad alates 1. Maakonna arengu kavandamisel ja suunamisel toetatakse maakonna arengustrateegia koostamist, maakondlikku võrgustikutööd ja väliskoostööd ning maakonna turundamist.

Kui reeglina saavad kõikjal maailmas kiireks arenguks raha küsida tehnoloogiaettevõtted, siis Eestis alustas juba teist taotlusvooru just loometööstust toetav kiirendi nimega Storytek. Kõik erilehed. Kõik Äripäeva uudised. Kõrgete hoiuseintressidega käivad paratamatult kaasas riskid, mida hoiustajad tõenäoliselt üsna sageli endale ei teadvusta. Seetõttu tasubki endale sobiliku hoiustamisvõimaluse otsimisel valida hoiu-laenuühistu, mis ka põhjalikuma taustakontrolli järel on usaldusväärne.

Praktikas on selliseid ühistuid hakatud kutsuma kiirlaenuühistuteks.

Ainult parima intressi ja kirevama reklaami järgi otsuse tegemisel võib hoiustaja hiljem valikut väga kahetseda. Ei ole enam ammu mingi saladus, et paljud end kõige jõulisemalt reklaamivad hoiu-laenuühistud tegelevad hoiu-laenuühistu nime all ühistu juhatuse liikmetele kuuluvatele kiirlaenufirmadele raha kaasamisega. Praktikas on selliseid ühistuid hakatud kutsuma kiirlaenuühistuteks. Süsteem toimib väga lihtsalt. Kiirlaenuärimehed asutavad endale oma kaaskonnaga hoiu-laenuühistu, mis üsna pea hakkab endale liikmeid meelitama kõrgete hoiuseintressidega.

Ühistusse kaasatud raha laenab hoiu-laenuühistu aga valdavas enamuses edasi kiirlaenufirmadele, mis kuuluvad samadele ärimeestele, kes ka hoiu-laenühistu ellu kutsusid. Huvitaval kombel on seosed kiirlaenuühistu ja kiirlaenuäri vahel kohati isegi täiesti ilmsed. Kui vaadata Tallinna HLÜ majandusaasta aruannet, siis enamik ühistu laene on väljastatud seotud osapooltele, mis omakorda kinnitab fakti – vähemalt lõviosa hoiustest laenatakse ühistu juhatuse liikmetele kuuluvatele kiirlaenufirmadele kiirlaenude väljastamiseks.

Sama pilt paistab välja Raha Hoiu-laenuühistu Sisuliselt kasutavad kiirlaenuärimehed hoiu-laenuühistut enda äride jaoks suhteliselt odava kapitali kaasamiseks. Kokku tegutseb Eestis täna umbes neli kiirlaenuühistut. Arvuliselt moodustavad nad küll vähemuse, kuid tegevusmahtude poolest kuulub kiirlaenuühistutele juba üle 50 protsenti hoiulaenuühistute turust. Miks siis kiirlaenuühistud ohtlikud on?

Esiteks pole kliendid oma raha hoiustamisel kiirlaenuühistusse teadlikud riskidest, mis seonduvad kiirlaenudega. On tõsi, et viimastel aastatel on suurimad kiirlaenuandjad olnud väga kasumlikud. Ka Placet Group Probleem seisneb aga selles, et sageli on kiirlaenuvõtjad küllalt madala krediidivõimega. Kui majanduslikelt headel aegadel suudavad kiirlaenuvõtjad oma kohustusi üldjoontes täita, siis keerulisematel perioodidel on nad tõenäoliselt esimesed, kes jäävad maksete tegemisega hätta.

Kui kriitiline hulk kiirlaenukliente ei suuda enam neile tagatiseta antud laene teenindada, siis ei suuda kiirlaenufirma tagasi maksta ka tagatiseta võetud laenu hoiu-laenuühistust. Ja kui juhtub viimane, siis ei suuda varsti hoiu-laenuühistu maksta enam oma hoiustajatele tagasi nii intresse kui ka hoiuse põhiosa. See omakorda võib viia hoiu-laenuühistu pankrotini, mille puhul kaotavad hoiustajad tõenäoliselt suure osa oma hoiustatud rahast.

Rääkimata sellest, et mõne suurema kiirlaenuühistu pankrotistumine tekitaks olulise mainekahju kogu hoiu-laenuühistute sektorile. Tuleb rõhutada, et kiirlaenuühistud ei tohiks aga kuidagi varjutada nende hoiu-laenuühistute tegevust, kes ühistegeliku rahastuse põhimõtteid nõuetekohaselt järgivad. Sellised hoiu-laenuühistud on koondunud Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu, mis on juba turul end pikalt tõestanud hoiu-laenuühistuid ühendav organisatsioon. Tegelikult on hoiu-laenuühistu seaduses piisavalt usaldusnormatiive ja laenude väljastamise reegleid, et tagada ühistu hoiustajate kaitse ja ühistu riskide konservatiivne juhtimine.

Ka juhul, kui see laen venib pikemaks kui 30 päeva, nii et algaks intressiarvestus, siis oleks intress selle euro pealt, ühe kuu eest, mõned loetud sendid. Et sa teaksid, siis see kiirlaenu niinimetatud ilma intressita laen on ka intressivaba AINULT kuni 30 päeva, mitte mitmeid kuid.

Seejuures võib juhtuda, et piirata reklaamide kavandamist sms lühiajaliste kiirlaenud ja kulukate laenude jaoks. Laenu võtmine ei pea maksma, et need laenud on kõige soodsamad parasjagu. Seega tuleks kiirlaenu võtmisel mõelda põhjalikult, kas laenu võtmine on otstarbekas ja aitab sind pikas perspektiivis või tegemist oleks lihtsalt hetkelise südamesoovi rahuldamisega.

Tarbimislaenu ja tagatisega laenu taotlemisel on üldiselt nõutav vanus vähemalt 22 aastat. Samas osad laenufirmad võimaldavad neid laenutooteid saada ka mõni aasta noorematel. Laenu saamiseks on oluline, et sa elaksid alaliselt Eestis või, et sa omaksid siinset elamisluba. Esmakordse laenutaotluse rahuldamise korral pead enne laenulepingu lõplikku sõlmimist läbima isikusamasuse tuvastamise. Seda on võimalus teha nii laenufirma kontoris kohapeal kui sulle sobivaimas Omniva postkontoris.

Samalt firmalt mitmendat korda laenates saab laenu võtta isikutuvastuse protseduuri läbimata. Seega piisab laenutaotluse esitamisest internetis või telefoni teel. Kiirlaenu taotluse rahuldamist hõlbustab oluliselt püsiva sissetuleku olemasolu. Selleks sobib lisaks tööl käimisest saadavale palgale ka näiteks riiklik pension. Kiirlaenu on võimalus saada nii sularahas kui pangakontole. Kui valida kiirlaen pangakontole, on vajalik isikliku pangakont olemasolu.

Sularahas laenusoovi korral tuleb sul sellele ise järgi minna kas laenukontorisse kohapeale või endale sobivaimasse Omniva postkontorisse. Saamise võimalust vähendavad tingimused: Laenu ei ole võimalik taotleda, kui sinu vanus on vähem kui 18 eluaastat. Enamus kiirlaenufirmasid ei anna tagatiseta kiirlaenu, kui sul on Ametlikus Maksehäireregistris või mõnes teises krediidiregistris aktiivseid maksehäireid.

Soovitame ka omalt poolt sul hoolikalt kaaluda, kas uus kiirlaenu võtmine on jõuete kohane. Ka siis, kui hetkel on su Maksehäireregister puhas, kuid varasemalt on olnud probleeme laenude õigeaegse tagastamisega. Sul puudub regulaarne sissetulek. Mitmed laenupakkujad võimaldavad laenu ilma sissetulekuta, kuid sel juhul võivad laenule seatud tingimused nt intress olla rangemad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *